Marca en aquestes oracions les formes verbals. Observa que algunes són irregulars.