Marca l’intrús que no correspon al grup. Totes són formes verbals irregulars llevat d’una.