Tria la forma correcta del participi del verb proposat entre parèntesis.