Relaciona cada exemple amb la norma que representa.