Indica si aquestes afirmacions sobre l’humanisme són vertaderes (V) o falses (F).