Marca els adjectius habilitats en aquestes oracions.