Busca i marca en aquestes oracions les paraules habilitades.