Assenyala si les següents afirmacions sobre els textos cientificotècnics són vertaderes (V) o falses (F).