Contesta les preguntes sobre els textos cientificotècnics.