Classifica les següents formes verbals en present d’indicatiu o present de subjuntiu.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]