Relaciona el verb amb el seu participi corresponent.