Escriu la forma corresponent del participi en cada buit.