Troba en la sopa de lletres quatre formes verbals en singular.