Completa amb la forma que més convinga en cada cas.