Assenyala si les següents afirmacions sobre literatura religiosa i moralitzant són vertaderes (V) o falses (F).