Assenyala si les següents afirmacions sobre Vicent Ferrer són vertaderes (V) o falses (F).