Assenyala si les següents afirmacions sobre Isabel de Villena són vertaderes (V) o falses (F).