Indica si aquestes afirmacions sobre la llengua medieval són vertaderes (V) o falses (F).