Assenyala si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).