Assenyala si les següents afirmacions sobre la lectura «Qui és el de la foto?» són vertaderes (V) o falses (F).