Troba en la sopa de lletres sis paraules compostes.