Assenyala si les següents afirmacions sobre el text narratiu són vertaderes (V) o falses (F).