Assenyala si les següents afirmacions sobre l’estructura dels textos narratius són vertaderes (V) o falses (F).