Troba en la sopa de lletres cinc verbs en infinitiu.