Relaciona cada tipus de perífrasi amb la idea que expressa.