Marca els gerundis o participis incorrectes de les següents oracions.