Marca les perífrasis verbals que siguen incorrectes de les següents oracions.