Assenyala si les següents afirmacions sobre les novel·les cavalleresques són vertaderes (V) o falses (F).