Digues a quina part del «Tirant» correspon la història que s’esmenta.