Assenyala si les següents afirmacions sobre la llengua del segle XV al XIX són vertaderes (V) o falses (F).