Marca els errors d’escriptura en aquestes oracions.