Assenyala si les següents afirmacions sobre la lectura «Pell d’escata» són vertaderes (V) o falses (F).