Assenyala si les següents afirmacions sobre els fragments de l’obra «Cartes d’una jove enamorada» són vertaderes (V) o falses (F).