Troba en la sopa de lletres sis paraules que porten sufix.