Assenyala si les següents afirmacions sobre els recursos expressius són vertaderes (V) o falses (F).