Marca els nexes coordinants de les següents oracions.