Busca i marca en aquestes oracions paraules que s’escriguen amb h. Observa que no sempre coincideixen amb el castellà.