Assenyala si les següents afirmacions sobre Jordi de Sant Jordi són vertaderes (V) o falses (F).