Assenyala si les següents afirmacions sobre Ausiàs March són vertaderes (V) o falses (F).