Assenyala si les següents afirmacions sobre Jaume Roig són vertaderes (V) o falses (F).