Assenyala si les següents afirmacions sobre el conflicte i la substitució lingüística són vertaderes (V) o falses (F).