Marca les proposicions subordinades de les següents oracions.