Marca els disfemismes que trobes en aquestes oracions.