Relaciona les onomatopeies amb les accions que les ocasionen.