Assenyala si les següents afirmacions sobre el text teatral són vertaderes (V) o falses (F).