Marca les proposicions substantives de les següents oracions.