Marca les proposicions adjectives de les següents oracions.