Relaciona cada oració amb l’ús de la coma que representa.