Assenyala si les següents afirmacions sobre el teatre medieval són vertaderes (V) o falses (F).