Assenyala si les següents afirmacions sobre la normalització i la normativització són vertaderes (V) o falses (F).